Corredisses elevables

Corredissa elevable

ALU-SET ELEVABLE

Sistema de corredissa elevable amb trencament de pont tèrmic, d’ estètica recta que incorpora un nus central minimalista de tan sols 50 mm de secció vista, amb lateral de tall perimetral.

Permet maximitzar la capacitat d’ encastament fins als 32 mm, augmentant les prestacions tèrmiques i acústiques.

Ferramenta de seguretat que suporta fins a un pes 250 kg per fulla, permeten unes dimensions màximes de 2500 mm d’ alt per 6400 mm d’ ample.

Llegir més

Corredissa elevable

aLU-125RT

– Trencament de pont tèrmic.

– Tipus corredissa elevable.

– Tall a angle.

– Perfileria d’ extrusió en aliatge 6063.

– Gruix general 1,8 mm.

– Envidrament per mitjà de juntes EPDM.

– Juntes d’ estanquitat en EPDM.

– Escaires d’ entroll en alumini injectat amb polsant d’ ancoratge.

– Esquadres d’ alineació en zamac.

– Perfil de rodadura amb possibilitat de renovació.

– Amplada de marc 125 mm.

– Amplada de fulla 52 mm.

– Pes màxim admissible per full fins a 400 kg amb tandem regulable.

– Possibilitat de marc monocarril, 2 carrils i 3 carrils.

– Diferents tipus de tancament; encastat, amb o sense clau, tancament de tres punts.

Llegir més

Corredissa elevable

COR 4600

COR-4600 corredissa ELEVABLE HI de trencament pont tèrmic, amb gran varietat de solucions, sistemes de corredissa més fix, corredisses de 2, 3, 4, 6 fulles i més amb una gran varietat de perfils, envidrament fins a 55 mm. amb EPDM.

Ferramenta elevable per a grans dimensions de fins a marc de 650 mm d’ ample x 3300 mm d’ alt amb pes màxim de 400 kg per fulla.

Marcs de 160 mm i 251 mm en tricarril i un gruix de 2 mm.

Llegir més

Corredissa elevable

> E-80RPT

Sistema de corredissa ELEVABLE E-80 trencament pont tèrmic per a finestres, balconeres, portes, fix més corredissa, 3 guies sistema una fulla Galandage, corredisses perimetral amb perfil de tall recte i possibilitat d’ encreuament panoràmic per a nus central tèrmic T-5.

Amb una gran varietat de solucions gràcies a la gran varietat de perfils, envidrament de fins a 30 mm. amb junta d’ EPDM.

Sistema de registre integrat en perfileria. Perfileria de primera fusió en aliatge 6063 amb tractament i accessoris per garantir el bon funcionament i els resultats obtinguts en els assaigs.

Ferramenta elevable amb tancament multipunt i tirador, possibilitat de maneta exterior amb o sense pany i fre en fulla. Pes màxim per full 200kl elevable 160kl corredissa.

Possibilitat de marc de 103,4 mm., 70 mm., tricarril de 155,4 mm. El gruix mitjà dels perfils d’alumini és d’1,5 – 1,6 mm.

Llegir més

Corredissa elevable

> COR 4600

COR-4600 corredissa ELEVABLE HI de trencament pont tèrmic, amb gran varietat de solucions, sistema de corredissa més fix, Corredisses de 2,3,4,6 fulles i més amb una gran varietat de perfils, envidrament fins a 55 mm. amb EPDM.

Ferramenta elevable per a grans dimensions de fins a marc de 650 mm. d’ ample x 3300 mm. d’ alt amb un pes màxim de 400 kl per fulla.

Marcs de 160 mm. i 251 mm. en tricarril i un gruix de 2 mm.

Llegir més