Practicable

ALU-70 Full oculta

Sistema practicable de disseny elegant i innovador, en el qual el full queda oculta a l’ exterior.

El seu disseny compta amb només 70 mm vistos des de l’exterior, la qual cosa ens ofereix una major superfície envidrada i entrada de llum natural.

El trencament del pont tèrmic està assegurat per perfils de poliamida de 26 mm en marc i 37,4 en fulla, amb possibilitat de perfil per a pany.

Llegir més

Practicable

ALU-67

– Trencament de pont tèrmic.
– Practicable cambra europea.
– Perfils en extrusió amb aliatge 6063.
– Gruix general 1,5 mm.
– Juntes d’ estanquitat en EPDM amb anguls vulcanitzats per a junta central.
– Esquadres d’ alumini amb acer Inox i Zamak.
– Drenatge de full invisible
– Fondària del marc 67/73 mm.
– Fondària de fulla 74 mm.
– Connexió Sòlida mecànica de poliamida d’ alta resistència de 24 mm, amb inserció d’ aïllants de baixa conductivitat tèrmica.

Llegir més

Practicable

ALU-STEEL

CORTIZO presenta Alu-Steel, una nova sèrie de finestres i balconeres d’alumini versàtil tant per a renovacions com per a projectes d’obra nova amb estil industrial.

Alu-Steel té una
secció vista de 72,5 mm, combinant les característiques de l’alumini amb dissenys clàssics d’acer en dues versions: “classic” amb estètica aixamflanada i “modern” amb línies rectes.


Amb un rendiment tèrmic excepcional, assoleix un índex de transmitància
Uw des de només 0,83 W/m2K
gràcies al seu trencament de pont tèrmic de 39 mm en el marc, 32 mm a la fulla i escumes aïllants. La seva capacitat d’envidrament de fins a 54 mm permet la instal·lació de triple vidre amb doble càmera, millorant tant les prestacions tèrmiques com acústiques.

Les proves de laboratori donen suport a la seva qualitat, assolint Classe 4 en permeabilitat a l’ aire, Classe E1200 en estanquitat a l’ aigua i Classe C5 en resistència al vent.

Amb dimensions màximes per fulla de 1500 mm (L) x 2600 mm (H) i pesos de fins a 160 kg, Alu-Steel ofereix versatilitat amb opcions d’obertura practicable, oscil·lant i abatible.

Llegir més

Practicable

COR 70 Full oculta

Sistema de finestra abisagrada de 70 mm., la potent capacitat d’aïllament del qual, amb un valor de tramitança des de només 0.8 W/m2k, s’aconsegueix gràcies a la perfecta conjunció i disseny de perfileria d’alumini, varetes de poliamida tubulars de 35 mm, juntes d’estanqueïtat tubulars E.P.D.M. i un sistema d’escuma poliolefina col·locada perimetralment al galze de vidre.

Possibilitat de fulles rectes i aixamfllanades de jonquills rectes, aixamplanats i corbs.

La seva gran capacitat d’envidrament de fins a 58 mm. confereix a aquest sistema unes excel·lents prestacions acústiques i tèrmiques en permetre la utilització de vidres de grans gruixos i eficients energèticament.

Presenta la possibilitat d’ incorporar ferramenta amb frontissa ocultes.

Llegir més

Practicable

> E-65

Finestres, balconeres i portes practicables, amb trencament de pont tèrmic perimetral, amb una gran varietat de solucions gràcies a la seva extensa gamma de perfils, envidrament de fins a 50 mm. amb junta d’ EPDM.

Sistema de registre integrat en perfileria. Alumini de primera fusió en aliatge 6063 amb tractament tèrmic T-5, accessoris per garantir el bon funcionament i els resultats obtinguts en els assaigs.

Ferramenta de seguretat, amb possibilitat de diversos punts de tancament, maneta de transmissió a conjunt amb gamma de corredissa i possibilitat de ferramenta oculta obertura 180 graus.

Possibilitat de marc de 65 mm. i full de 72 mm. El gruix mitjà dels perfils d’alumini és d’1,5 – 1,6 mm.

Llegir més